Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na

X Międzynarodową Konferencję Naukową

Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

organizowana przez Katedrę Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Powrót na stronę konferencji

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz pytań prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji.
Z poważaniem
Przewodniczący Konferencji
Robert Pietrzykowski