WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SGGW w WARSZAWIE
KATEDRA EKONOMIKI ROLNICTWA I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH.
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnosciowej