Statystyka Opisowa

(Rok akademicki 2015/2016)


Plan i zasady zaliczenia
Wyklad 1
Wyklad 2
Wyklad 3
Wyklad 4
Wyklad 5
Wyklad 6
Wyklad 7

Materialy pomocnicze

Wzory i pomoce do pierwszego sprawdzianu

Ekonometria 2015

Rok 2015


Plan
wyklad 1
wyklad 1a
wyklad 1b
wyklad 4

Rok 2014


wyklad 1
wyklad 2
wyklad 3
wyklad 4
Przykladowy test

Rok 2013


wyklad 1
wyklad 2
wyklad 3
wyklad 4

Materia�y dodatkowe


B. G�recki Ekonometria